'Mater semper certa est'
'Pater is est quem nuptiæ demonstrant'


(De moeder staat altijd vast, de vader moet het maar bewijzen...)

De kwartierstaat is de meest populaire vorm van voorouderonderzoek.
Het is het overzicht van de gevonden voorouders van één persoon.


Een overzicht van de nakomelingen van deze gevonden voorouders,
in de meest uitgebreide vorm van onderzoek naar deze bloedverwanten,
zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn,
heet een parenteel.

Deze site bestaat uit de kwartierstaat van Sam Sebastiaan Veldhuizen,
teruggaand tot de Late Middeleeuwen, rond 1400; met 523 gevonden
voorouders, en de vele parentelen die hieruit zijn voortgevloeid.

Het onderzoek kent een bepaalde dynamiek; is nooit afgerond...
...nooit volledig; en blijft derhalve altijd in volle gang.

Via onderstaande button kunt u deze genealogie verder bestuderen.