Our Family
Genealogy Pages

Startpagina  |  Wat is er nieuw  |  Foto's  |  (Levens)verhalen  |  Grafstenen  |  Rapporten  |  Familienamen
Zoek
Voornaam:


Familienaam:Plaatsen overzicht: G


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: G, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Gaasterland (gemeente) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. gemeente Achtkarspelen (2)
3. gemeente AEngwirden (2)
4. gemeente Baarderadeel (4)
5. gemeente Barradeel (3)
6. gemeente Dantumadeel (5)
7. gemeente Doniawerstal (2)
8. gemeente Ferwerderadeel (8)
9. gemeente Franekeradeel (6)
10. gemeente Gaasterland (5)
11. gemeente Haskerland (4)
12. gemeente Heerenveen (1)
13. gemeente Hemelumer Oldeferd (1)
14. gemeente Hennaarderadeel (2)
   15. gemeente Het Bildt (2)
16. gemeente Idaarderadeel (2)
17. gemeente Leeuwarden (1)
18. gemeente Leeuwarderadeel (12)
19. gemeente Menaldumadeel (6)
20. gemeente Oostdongeradeel (1)
21. gemeente Ooststellingwerf (9)
22. gemeente Opsterland (1)
23. gemeente Opsterland (10)
24. gemeente Rauwerderhem (3)
25. gemeente Schoterland (17)
26. gemeente Smallingerland (3)
27. gemeente Tietjerksteradeel (6)
28. gemeente Utingeradeel (2)
   29. gemeente Westdongeradeel (5)
30. gemeente Westerveld (5)
31. gemeente Weststellingwerf (19)
32. gemeente Wonseradeel (2)
33. gemeente Wymbritseradeel (2)
34. Germany (1)
35. Gigerinehoven (BE) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Glanerbrug (DE) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Goirle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Goutum (crematie) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Gronau (DE) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats