Sam Veldhuizen's Genealogie Pagina

een overzicht van zijn familie c.q. bloedverwanten

Print Voeg bladwijzer toe

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 126     » Zie Galerij

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
Geboorteakte Aaltje de Jong
Geboorteakte Aaltje de Jong
 
2
Geboorteakte Ale Plantinga
Geboorteakte Ale Plantinga

No. 40

In het jaar een duizend achthonderd drie en negentig, den Dertigsten
dag der maand Januarij is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Schoterland, provincie Friesland, verschenen:
Harm Plantinga oud negenentwintig jaren,
arbeider wonende te Jubbega Schurega
welke ons verklaarde dat op den…
Eigenaar/Bron: Tresoar - Schatkamer van Fryslân
 
3
Geboorteakte Antje Bergsma
Geboorteakte Antje Bergsma
 
4
Geboorteakte Christiaan Wüst
Geboorteakte Christiaan Wüst
 
5
Geboorteakte Dieuwke Rienks Kuiper
Geboorteakte Dieuwke Rienks Kuiper
 
6
Geboorteakte Dominicus Jongma
Geboorteakte Dominicus Jongma
 
7
Geboorteakte Elisabeth Boersma
Geboorteakte Elisabeth Boersma
 
8
Geboorteakte Femke de Vries
Geboorteakte Femke de Vries
 
9
Geboorteakte Gerrit van der Linden
Geboorteakte Gerrit van der Linden
 
10
Geboorteakte Harmen Plantinga
Geboorteakte Harmen Plantinga
 
11
Geboorteakte Heerke Plantinga
Geboorteakte Heerke Plantinga
 
12
Geboorteakte Hendrikje Jans Zandstra
Geboorteakte Hendrikje Jans Zandstra
 
13
Geboorteakte Hubertje Dechesne
Geboorteakte Hubertje Dechesne
 
14
Geboorteakte Iede van der Wijk
Geboorteakte Iede van der Wijk
 
15
Geboorteakte Ietje van der Wijk
Geboorteakte Ietje van der Wijk

No. 111.

In het jaar eenduizend negenhonderd en vier, den elfden
dag der maand April is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der gemeente Schoterland, provincie Friesland, verschenen:
Yde van der Wijk oud vijfenvijftig jaren,
arbeider wonende te Jubbega - Schurega
welke ons verklaarde, dat op den tienden dezer…
 
16
Geboorteakte Janke Vergonet
Geboorteakte Janke Vergonet
 
17
Geboorteakte Jeltje Menger
Geboorteakte Jeltje Menger
 
18
Geboorteakte Klaaske van der Meer
Geboorteakte Klaaske van der Meer
 
19
Geboorteakte Leo Wilhelmus Marie van der Linden
Geboorteakte Leo Wilhelmus Marie van der Linden
 
20
Geboorteakte Maaike Kuipers
Geboorteakte Maaike Kuipers
 
21
Geboorteakte Renze Boersma
Geboorteakte Renze Boersma
 
22
Geboorteakte Sijtske Wijbenga
Geboorteakte Sijtske Wijbenga
 
23
Geboorteakte Sjoerd van der Meer
Geboorteakte Sjoerd van der Meer
 
24
Geboorteakte Sytze Jongma
Geboorteakte Sytze Jongma
 
25
Geboorteakte Trijntje Bonswijk
Geboorteakte Trijntje Bonswijk
 
26
Geboorteakte Yntze Hanzes Bergsma
Geboorteakte Yntze Hanzes Bergsma
 
27
Huwelijksafkondiging Van der Linden - Reijntjes
Huwelijksafkondiging Van der Linden - Reijntjes
 
28
Huwelijksakte Bergsma - Zandstra (1/2)
Huwelijksakte Bergsma - Zandstra (1/2)
 
29
Huwelijksakte Bergsma - Zandstra (2/2)
Huwelijksakte Bergsma - Zandstra (2/2)
 
30
Huwelijksakte Boersma - Vergonet
Huwelijksakte Boersma - Vergonet
 
31
Huwelijksakte Boersma - Vergonet (1/2)
Huwelijksakte Boersma - Vergonet (1/2)
 
32
Huwelijksakte Jongma - Van der Meer (1/2)
Huwelijksakte Jongma - Van der Meer (1/2)
 
33
Huwelijksakte Jongma - Van der Meer (2/2)
Huwelijksakte Jongma - Van der Meer (2/2)
 
34
Huwelijksakte Jongma - Wijbenga (1/2)
Huwelijksakte Jongma - Wijbenga (1/2)
 
35
Huwelijksakte Jongma - Wijbenga (2/2)
Huwelijksakte Jongma - Wijbenga (2/2)
 
36
Huwelijksakte Plantinga - De Jong (1/2)
Huwelijksakte Plantinga - De Jong (1/2)
 
37
Huwelijksakte Plantinga - De Jong (2/2)
Huwelijksakte Plantinga - De Jong (2/2)
 
38
Huwelijksakte Plantinga - Kuipers (1/2)
Huwelijksakte Plantinga - Kuipers (1/2)
 
39
Huwelijksakte Plantinga - Kuipers (2/2)
Huwelijksakte Plantinga - Kuipers (2/2)
 
40
Huwelijksakte Plantinga - Van der Wijk (1/2)
Huwelijksakte Plantinga - Van der Wijk (1/2)

No. 28

Heden den vier en twintigsten Maart negentien
honderd een en twintig, zijn voor mij, ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Schoterland, provincie Friesland, verschenen:
Ale Plantinga, oud acht en twintig jaren, koopman,
geboren en wonende te Jubbega Schurega, meerderjarige
zoon van Harmen Plantinga,…
Eigenaar/Bron: Tresoar - Schatkamer van Fryslân
Datum: 24 Mar 1920
 
41
Huwelijksakte Plantinga - Van der Wijk (2/2)
Huwelijksakte Plantinga - Van der Wijk (2/2)

Waarna ik hen in het openbaar heb afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot echtge-
nooten aannemen en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan
den huwelijken staat verbonden zijn, waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend ant-
woord zijnde gegeven, heb ik in naam der wet verklaard dat
Ale Plantinga…
Eigenaar/Bron: Tresoar - Schatkamer van Fryslân
Datum: 24 Mar 1920
 
42
Huwelijksakte Van (der) Linden - Van der Wel
Huwelijksakte Van (der) Linden - Van der Wel
 
43
Huwelijksakte Van der Linden - Boersma (1/2)
Huwelijksakte Van der Linden - Boersma (1/2)
 
44
Huwelijksakte Van der Linden - Boersma (2/2)
Huwelijksakte Van der Linden - Boersma (2/2)
 
45
Huwelijksakte Van der Linden - De Haas
Huwelijksakte Van der Linden - De Haas
 
46
Huwelijksakte Van der Meer - De Vries (1/2)
Huwelijksakte Van der Meer - De Vries (1/2)
 
47
Huwelijksakte Van der Meer - De Vries (2/2)
Huwelijksakte Van der Meer - De Vries (2/2)
 
48
Huwelijksakte Van der Wijk - Bergsma (1/2)
Huwelijksakte Van der Wijk - Bergsma (1/2)
 
49
Huwelijksakte Van der Wijk - Bergsma (2/2)
Huwelijksakte Van der Wijk - Bergsma (2/2)
 
50
Huwelijksakte Van der Wijk - Bonswijk (1/2)
Huwelijksakte Van der Wijk - Bonswijk (1/2)
 

    1 2 3 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Gegevens onderhouden door I2.