Our Family
Genealogy Pages

Startpagina  |  Wat is er nieuw  |  Foto's  |  (Levens)verhalen  |  Grafstenen  |  Rapporten  |  Familienamen
Zoek
Voornaam:


Familienaam:Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 171

      1 2 3 4 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 (Zelfdoding.) Stockmann, Maria Anna Bernardina (I70828)
 
2 16 december 1847.
Christiaan en Julius Stockmann kooplieden in manufacturen handelende onder de firma Berend Stockmann & Zonen & Comp: te Bolward.
Beschuldigd van op den 17 September 1847 in hunnen openbaren winkel te Bolsward voorhanden te hebben gehad drie oude afgeschafte ellen.
De uitspraak van het vonnis bepaald op den 30e December is uitgesteld tot 13 Juni 1848.
Bij vonnis van den 13 January 1848 gecondamneerd tot eene geldboete van tien gulden en in de kosten. 
Stockmann, Bernard Julius (I70798)
 
3 1678 als geboortedatum komt ook voor. Tegelmann, Heinrich (I1790)
 
4 Aafke was coupeuse van beroep Boersma, Aafke (I65780)
 
5 Anna Maria Harbert was op 09-07-1752 te Recke gehuwd met Johann Heinrich Wolcke, die op 23-06-1754 te Recke, 31 jaar jong, overleed.
Na zijn huwelijk met Anna Maria Harbert, weduwe Wolcke, nam Gerhard Stockmann de naam Wolcke aan.  
Stockmann (Wolcke), Gerhard (I70596)
 
6 Ao 1693.
Trijne Niemans, dochtyer van Johan Nieman en Aelheijt sijne vrou heeft haeren vreijbrieff gedongen voor XXX (=geldbedrag). 
Niemann, Catharina (I3583)
 
7 arbeider Veldhuizen, Willem (I66588)
 
8 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I66651)
 
9 beroep: boekhandelaar van der Linden, Alouisius Johannes Gijsbertus (I66870)
 
10 Beroep: grofsmid Groenewoud, Andries Kornelis (I69785)
 
11 Beroep: houtschipper op een "sk?tsje" Jelle Harmens (I68176)
 
12 Beroep: kleermaker Zuil, Geert Jans (I69498)
 
13 Beroep: kuiper Lourens, Anne Jans (I69770)
 
14 beroep: landbouwer van der Linden, Gijsbertus (I66805)
 
15 Beroep: landbouwer Akkerman, Marten Everts (I69678)
 
16 Beroep: meester broodbakker van der Meer, Yske Sents (I69692)
 
17 Beroep: meester kuiper Lourens, Jan Annes (I69771)
 
18 Beroep: meester timmerman Schuitje (van der Schuit), Harmen Jelles (I68154)
 
19 Beroep: schaapherder van Veen (van Veenen), Jan Hendriks (I69683)
 
20 Beroep: schipper Veldhuizen, Albert Jans (I66703)
 
21 Beroep: schipper Veldhuizen, Dirk Harmens (I67687)
 
22 Beroep: schoenmaker van der Schuit, Frederik Harmens (I68144)
 
23 Beroep: schoolonderwijzer Jonkers, Jan Dirks (I69695)
 
24 beroep: stoelenmaker Brouwer, Hermanus Hendriks (I67662)
 
25 beroep: stoelenmaker Brouwer, Klaas (I67973)
 
26 Beroep: timmerknecht van der Zee, Wybe Sjoukes (I67601)
 
27 Beroep: wever in Beetsterzwaag Hessel Johannes (I1528)
 
28 Beroep: winkeliersche Zijlstra, Elske Sytzes (I68320)
 
29 Beroep; schipper Veldhuis, Jan (I68058)
 
30 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Abram Beun, geboren op 03-08-1807; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-07-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon; vertrokken op 27-02-1836.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 47 (inv.nr. 1352); 47 (inv.nr. 1353); 47 (inv.nr. 1354); 47 (inv.nr. 1355); 47 (inv.nr. 1356).

Bijzonderheden:
Abram is een zoon van Joh. Beun sr. en Maartje Delmeer.
Op 01-03-1827 opgeroepen voor de Nat. Militie.
Op 04-03-1828 terug. Op 29-08-1829 weer opgeroepen. Op 01-10-1829 terug.
Op 30-08-1830 weer opgeroepen, terug op ??
Op 30-08-1831 weer opgeroepen , op 08-01-1834 terug.
Op vertrekdatum gedeserteerd.  
Beun, Abram (I68078)
 
31 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Angenitha Wilh. van der Vorst, geboren op 02-04-1820; plaats van herkomst: Utrecht; godsdienst: herv; aangekomen op 21-04-1856; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenmoeder; vertrokken op 30-04-1875.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 114 (inv.nr. 3000); 115 (inv.nr. 3000); 94 (inv.nr. 3000); 33 (inv.nr. 3006); 33 (inv.nr. 3007); 94 (inv.nr. 3008); 115 (inv.nr. 3008); 115 (inv.nr. 3009). 
van der Vorst, Angenitha Wilhelmina (I70191)
 
32 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Cornelia van Nieuwenhoven, geboren op 05-03-1887; plaats van herkomst: Wilhelminaoord; godsdienst: herv.; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; vertrokken op 25-04-1914.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 210 (inv.nr. 3011); 210 (inv.nr. 3012).

Bijzonderheden:
Cornelia is een dochter van Johannes Gerhardus van Nieuwenhoven en Maria Cornelia van Weert.
Op vertrekdatum gehuwd. 
van Nieuwenhoven, Cornelia (I70089)
 
33 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Cornelis van Nieuwenhoven, geboren op 04-04-1774; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-06-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenvader; overleden op 30-11-1854.
Bijzonderheden:
C.van Nieuwenhoven woonde te Leijden in de Gebuurte nr.55. Van goed gedrag volgens attest van de Heer der bovengenoemde Gebuurte.
Bij contract met Regenten van het N.H. Godshuis en Diakenen van de huiszittende armen te Leijden: Gratis.
Op aankomstdatum geplaatst in kolonie II, Wilhelminaoord.
Gehuwd met Jacoba Lemans, geb. 20-01-1774 en overl. 03-03-1852. Zij is van beroep spinster.
Uit het huwelijk zijn 5 kinderen geboren.
Op 13-12-1836 is het echtpaar ingedeeld bij schoonzoon G.Beun. 
van Nieuhooven (van Nieuwenhoven), Cornelis (I134)
 
34 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Cornelis van Nieuwenhoven, geboren op 04-08-1803; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-06-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon; vertrokken op 07-11-1835.
Bijzonderheden:
Cornelis is een zoon van Cornelis van Nieuwenhoven en Jacoba Lemans.
Op 02-05-1825 in dienst Nat. Mil.; terug op 26-09-1827.
Op 01-03-1828 diensbaar; op 20-10-1828 terug; op 18-04-1829 weer dienstbaar; op 10-02-1830 terug.
Vrijwillig in dienst op 30-10-1830; op 27-06-1833 terug.
Op 26-09-1835 met 3 mnd. verlof; op vertrekdatum formeel ontslagen. 
van Nieuwenhoven, Cornelis (I70014)
 
35 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Cornelis van Nieuwenhoven, geboren op 13-08-1878; plaats van herkomst: Wilhelminaoord; godsdienst: herv.; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon; vertrokken op 16-05-1914.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 210 (inv.nr. 3009); 210 (inv.nr. 3010); 210 (inv.nr. 3011); 210 (inv.nr. 3012).

Bijzonderheden:
Vertrekdatum is huwelijksdatum. In 1923 huurder.
Cornelis is een zoon van Johannes Gerhardus van Nieuwenhoven en Maria Cornelia van Weert. 
van Nieuwenhoven, Cornelis (I70090)
 
36 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Cornelis van Nieuwenhoven, geboren op 24-01-1875; plaats van herkomst: Wilhelminaoord; godsdienst: herv.; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon; overleden op 05-02-1875.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 210 (inv.nr. 3009).

Bijzonderheden:
Cornelis is een zoon van Johannes Gerhardus van Nieuwenhoven en Maria Cornelia van Weert. 
van Nieuwenhoven, Cornelis (I70091)
 
37 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Cornelis Veeloo, geboren op 16-03-1816; plaats van herkomst: Utrecht; godsdienst: herv; aangekomen op 21-04-1856; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenvader; vertrokken op 30-04-1875.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 114 (inv.nr. 3000); 115 (inv.nr. 3000); 94 (inv.nr. 3000); 33 (inv.nr. 3006); 33 (inv.nr. 3007); 94 (inv.nr. 3008); 115 (inv.nr. 3008); 115 (inv.nr. 3009).

Bijzonderheden:
Uit de contributie van de Subcom. te Utrecht, vervanging van een vertrokken gezin.
Op 08-03-1866 bevorderd tot vrijboer en op 21-11-1867 teruggeplaatst tot arbeiderskolonist.
Op aankomstdatum geplaatst in kolonie II, Wilhelminaoord.
Op 23-02-1865 overgeplaatst naar kolonie I, Frederiksoord.
Op 21-12-1867 weer naar kolonie II, hoeve 15.
Op 30-04-1875 met een verlofpas naar Amsterdam vertrokken.
Gehuwd met Angenitha Wilhelmina van der Vorst, geb. 02-04-1820 te Utrecht.
Uit het huwelijk zijn 7 kinderen geboren. 
Veloo, Cornelis (I70190)
 
38 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Dina Muzegaas, geboren op 08-06-1861; plaats van herkomst: Wilhelminaoord; godsdienst: herv.; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; vertrokken op 11-11-1890.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 80 (inv.nr. 3006); 80 (inv.nr. 3007); 236 (inv.nr. 3008); 236 (inv.nr. 3009); 236 (inv.nr. 3010); 236 (inv.nr. 3011); 236 (inv.nr. 3012).

Bijzonderheden:
Dina is een dochter van Jan Hendrik Muzegaas en Dina Gaal.
Op 24-11-1883 gehuwd met K.Brouwer.
Voorlopig niet opnemen, wel inwonend.
Vertrokken naar De Blesse. 
Musegaas, Dina (I68101)
 
39 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Gerrit Beun, geboren op 26-10-1805; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-07-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon; vertrokken op 30-05-1835.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 47 (inv.nr. 1352); 47 (inv.nr. 1353); 47 (inv.nr. 1354); 47 (inv.nr. 1355); 47 (inv.nr. 1356).

Bijzonderheden:
Gerrit is een zoon van Joh. Beun sr. en Maartje Delmeer.
Op 29-10-1830 vrijwillig in dienst. Op 20-07-1833 terug.
Op vertrekdatum ontslagen.
Op 30-12-1836 geplaatst als kolonist.

 
Beun, Gerrit (I66)
 
40 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Gerrit Beun, geboren op 26-10-1805; plaats van herkomst: Noordwolde; godsdienst: herv.; aangekomen op 13-12-1836; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenvader.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 49 (inv.nr. 1355); 49 (inv.nr. 1356); 49 (inv.nr. 1357); 46 (inv.nr. 3006); 46 (inv.nr. 3007); 202 (inv.nr. 3008); 202 (inv.nr. 3009).

Bijzonderheden:
Was kolonistenzoon zie boek 6 blz.91. Hij werd op 30-05-1835 uit het gezin van zijn ouders ontslagen.
Op 13-12-1836 geplaatst in kol. II, Wilhelminaoord, als opvolger van zijn schoonouders. Rond 1860 werd hij vrijboer.
Op 12-02-1876 gedegrdeerd tot koloniearbeider en in 1885 weggestuurd
Gehuwd met Jannetje van Nieuwenhoven, geb. 21-01-1810 te Leiden en overleden op 12-09-1874. Uit dit huwelijk 7 kinderen.  
Beun, Gerrit (I66)
 
41 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Hendrika Veeloo, geboren op 12-09-1844; plaats van herkomst: Utrecht; godsdienst: herv; aangekomen op 22-04-1856; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; vertrokken op 15-11-1867.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 114 (inv.nr. 3000); 94 (inv.nr. 3000); 33 (inv.nr. 3006); 33 (inv.nr. 3007); 94 (inv.nr. 3008).

Bijzonderheden:
Hendrika is een dochter van Cornelis Veeloo en Angenita Wilhelmina van der Vorst.
Op 09-08-1863 met 3 mnd. verlof; terug op 01-09-1863.
Op 14-10-1865 met 3 mnd. verlof; op 28-10-1865 terug.
Op vertrekdatum formeel ontslagen uit de kolonie. 
Veloo, Hendrika (I70188)
 
42 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Izaak Beun, geboren op 18-01-1817; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-07-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon; vertrokken op 15-10-1838.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 47 (inv.nr. 1352); 47 (inv.nr. 1353); 47 (inv.nr. 1354); 47 (inv.nr. 1355); 47 (inv.nr. 1356).

Bijzonderheden:
Izaak is een zoon van Joh. Beun sr. en Maartje Delmeer.
Op vertrekdatum gedeserteerd.  
Beun, Isaak (I68083)
 
43 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Jacoba Beun, geboren op 23-05-1859; plaats van herkomst: Wilhelminaoord; godsdienst: herv.; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; vertrokken op 01-01-1878.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 47 (inv.nr. 1356); 47 (inv.nr. 1357); 44 (inv.nr. 3006); 44 (inv.nr. 3007); 200 (inv.nr. 3008); 200 (inv.nr. 3009); 200 (inv.nr. 3010); 200 (inv.nr. 3011); 200 (inv.nr. 3012).

Bijzonderheden:
Na 04-01-1878 kolonie ontzegd. Op 15-04-1886 met man en dochter onder Vledder gaan wonen. 
Beun, Jacoba (I67798)
 
44 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Jacoba Kornelia van Nieuwenhoven, geboren op 10-08-1801; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-06-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; vertrokken op 01-01-1823.
Bijzonderheden:
Jacoba is een dochter van Cornelis van Nieuwenhoven en Jacoba Lemans.
Zij kreeg in 1893 ontslag wegens "verregaande zedeloosheid ", zij was in verwachting van de bestedeling Teunis van Waveren.
Zij verzocht in 1823 om met haar a.s. man in de koloni?n geplaatst te worden.
Dit verzoek werd door de subcommissie te Leiden afgewezen.
Van beroep was zij spinster. 
van Nieuwenhoven, Jacoba Cornelia (I66655)
 
45 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Jannetje Beun, geboren op 18-09-1840; plaats van herkomst: Nijensleek; godsdienst: herv.; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; vertrokken op 14-12-1867.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 90 (inv.nr. 1355); 90 (inv.nr. 1356); 90 (inv.nr. 1357); 70 (inv.nr. 3006); 49 (inv.nr. 3007); 205 (inv.nr. 3008).

Bijzonderheden:
Jannetje is een dochter van Joh. Beun jr. en Matje Hogenberk.
Op vertrekdatum gehuwd ontslagen.  
Beun, Jannetje (I68087)
 
46 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Jannetje van Nieuwenhoven, geboren op 21-01-1810; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-06-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; vertrokken op 30-05-1835.
Bijzonderheden:
Jannetje is een dochter van Cornelis van Nieuwenhoven en Jacoba Lemans.
Op vertrekdatum ontslagen; gehuwd met G.Beun ( kolonist in 1836 ).

 
Nieuwehoven (van Nieuwenhoven), Jannetje (I67)
 
47 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Jannetje van Nieuwenhoven, geboren op 21-01-1810; plaats van herkomst: Noordwolde; godsdienst: herv.; aangekomen op 13-12-1836; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenmoeder; overleden op 12-09-1874.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 49 (inv.nr. 1355); 49 (inv.nr. 1356); 49 (inv.nr. 1357); 46 (inv.nr. 3006); 46 (inv.nr. 3007); 202 (inv.nr. 3008); 202 (inv.nr. 3009). 
Nieuwehoven (van Nieuwenhoven), Jannetje (I67)
 
48 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Johanna Beun, geboren op 28-12-1815; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-07-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; vertrokken op 17-02-1842.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 47 (inv.nr. 1352); 47 (inv.nr. 1353); 47 (inv.nr. 1354); 47 (inv.nr. 1355); 47 (inv.nr. 1356).

Bijzonderheden:
Johanna is een dochter van Joh. Beun sr. en Maartje Delmeer.
Op 13-08-1840 met 3 maanden verlof, op 30-10-1840 terug.
Op vertrekdatum gedeserteerd.  
Beun, Johanna (I67738)
 
49 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Johanna van Nieuwenhoven, geboren op 16-01-1876; plaats van herkomst: Wilhelminaoord; godsdienst: herv.; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistendochter; overleden op 17-04-1882.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 210 (inv.nr. 3009); 210 (inv.nr. 3010); 210 (inv.nr. 3011); 210 (inv.nr. 3012).

Bijzonderheden:
Johanna is een dochter van Johannes Gerhardus van Nieuwenhoven en Maria Cornelia van Weert. 
van Nieuwenhoven, Johanna (I70092)
 
50 Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Johannes Beun, geboren op 01-08-1804; plaats van herkomst: Leiden; godsdienst: herv.; aangekomen op 19-07-1821; ingeschreven in Wilhelminaoord als kolonistenzoon; vertrokken op 15-08-1835.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 47 (inv.nr. 1352); 47 (inv.nr. 1353); 47 (inv.nr. 1354); 47 (inv.nr. 1355); 47 (inv.nr. 1356).

Bijzonderheden:
Later zelf kolonist zie boek 6 blz.93.
Johannes is een zoon van Johannes Beun sr. en Maartje Delmeer.
Op 29-10-1830 vrijwillig in dienst, op 20-07-1833 terug.
Op vertrekdatum ontslagen.
Op 03-04-1839 als kolonist geplaatst.

 
Beun, Johannes (I68077)
 

      1 2 3 4 Volgende»