Our Family
Genealogy Pages

Startpagina  |  Wat is er nieuw  |  Foto's  |  (Levens)verhalen  |  Grafstenen  |  Rapporten  |  Familienamen
Zoek
Voornaam:


Familienaam:Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 171

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Gedoopt (rk) op 05-12-1660 te Mettingen
Getuige(n): Cath. Helleweg en Joes Helleweg 
Niemann, Catharina (I3583)
 
102 Gedoopt (rk) op 08-11-1795 te Mettingen
Getuige(n): Joannes Henricus Brenningmeijer et Anna Catharina Voss. 
Brenninkmeyer, Johann Hermann Heinrich (I110)
 
103 Gedoopt (rk) op 10-06-1663 te Mettingen
Getuige(n): Johan Schlickelman et Anna bei der Ruwmollen 
Stockmann, Johann (I3582)
 
104 Gedoopt (rk) op 21-02-1728 te Mettingen
Getuige(n): Anna Levedag et Joannes Nijman 
Stockmann, Anna Catharina (I895)
 
105 Geemigreert naar Canada in 1927 was in 1940-1945 bij de Princes Irene Brigade bij de tank division en was in 1945 in Leeuwarden.

Frans heeft 3 de klas ticket gekocht voor de zeetocht kost 266. Gulden het trein kaartje kost 23.95 naar Montreal.
Het schip Volendam vertrok van Rotterdam op 6 april 1927 - naar Halifax Nova Scotia
 
Boersma, Frans (I65781)
 
106 Gehuwd voor de kerk in juli 1658
Getuige(n): Joe Nagelman en Joannes Schlickelmann (de Schlickelmannweg in het plaatsje Schlickelde bestaat nog steeds!) 
Gezin F34393
 
107 Gehuwd voor de kerk op 19-08-1662 te Mettingen
Getuige(n): Joannes bei der Ruemollen en Joannes Schlickelmann (de Schlickelmannweg in het plaatsje Schlickelde bestaat nog steeds!) 
Gezin F3582
 
108 Gestorven in kraambed. Latour, Geziena (I71161)
 
109 getuigen: Maria Judith Vennekool Delmeer, Gerrit (I266)
 
110 Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
Boterstraat 2, kadastraal nummer A 227, A229 en later A2997

Wiep Klaas Smits

De Gulden Butterton is een gevelsteen in het pand A227 op de hoek van de Fetze en de Boterstraat. Het huisje wat hier gestaan heeft was een 17e eeuws type dat doet denken aan de Groningse architectuur van die tijd.
In de 17e eeuw lag de vestingstad Dokkum aan de zeearm van de Lauwerszee. Wegens het dichtslibben van de waterweg werd de zetel van de Admiraliteit, die zich tot dan toe in Dokkum bevond, in 1646 verplaatst naar Harlingen. Hierdoor verdween een bron van inkomsten, maar ter compensatie ontwikkelde zich de landbouw. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom een koopman deze vergulde boterton in zijn gevel liet metselen.
Vroeger waren het twee kleine huisjes, waarvan het ene een erf had en het andere alleen een woongedeelte. In 1739 was de eigenaar van het perceel Willem Crans, die het verhuurde aan Ybe Douwes.
Begin 1774 werd het huisje zonder erf door eigenaar J.J.Mantz verhuurd aan de chirurgijn Cleb? en in de Franse tijd (1794) werd het gekocht door kapitein Catwinkel die in Dokkum gelegerd was. Het kader werd nogal eens overgeplaatst maar de soldaten bleven en zo kwam het dat dit huis later gebruikt werd voor inkwartiering van soldaten. Na de Franse tijd, in 1800, kocht Pieter Cornelis Eskes, executeur te Dokkum, het pandje. Het huisnummer was toen A46, dit zou later nogal vaak veranderen.

In 1832 was Frans Alles Klaver met erfgenamen de eigenaar van het gehele perceel A227 en hij verhuurde het vermoedelijk.
Daarna, in het jaar 1878 kwam het in handen van Tjalling van der Woude, kastelein aan de Veemarkt en gehuwd met Tjitske Toornstra, die het verhuurde aan de fam. S. Elgersma.
In 1911 kwam een moderner pand ter plaatse, maar de steen is gelukkig gebleven. In 1912 werd Laurentius W?st de nieuwe eigenaar. Hij was koopman te Dokkum en in 1917 heeft hij het aan Alle Franses W?st verkocht. Deze heeft er een winkel van gemaaakt en samen met z'n vader werd het Fa. L. W?st en Zn. In 1923 werd de firma ondergebracht in een vennootschap en werd het pand verbouwd tot winkel, kantoor en magazijn. De zaken gingen blijkbaar goed, want twee jaar later werd de naam veranderd in NV. Import en Export Maatschappij v/h L. W?st en Zn. Ook waren ze eigenaar van de naastliggende panden aan de Fetze (A226 en gedeelte A229,later A2930), waar later kleermaker Van Klaarbergen z'n bedrijf had.
In 1925 werd het pand verkocht aan de gebroeders Otto en Gerrit Damsma. Otto was van beroep slager en Gerrit was handelsreiziger. In 1926 zien we een vereniging met het pand ernaast. Het huis werd verbouwd en in 1930 vond er een scheiding plaats.
Het pand A229 werd vervolgens verkocht aan Hendrik Damsma.

Het huisje op dit perceel (A229) waar ook een erf bij hoorde maakte deel uit van een groter geheel. Op dit stukje oud Dokkum stonden eens 4 'woninkjes' die alle eigendom waren van de fam. G.W.Bergsma. Deze familie bezat veel onroerend goed in d de stad. De huisjes werden ook door hen gebruikt, maar op welke manier is ons niet duidelijk geworden; er staan tenminste geen huurders vermeld. Na C. Bergsma, die in 1806 eigenaar werd, zien we in 1811 voor het eerst een andere eigenaar nl. Jan Alberts Haarsma, een 71-jarige commies.
Het pand, ondertussen huisnummer A45, ging in 1830 over in handen van Harmanus Bruining, van beroep wolkammer. Hij verhuurde het pand aan Oost-Indi?gangers die teruggekomen waren en in Dokkum wilden blijven.

Daaronder was Machiel Feugen die in mei 1835 terug kwam uit de Oost. Dit duurde tot ongeveer 1845 want toen kon hij het pand verkopen aan Steven van Goo, een collega wolkammer.
Van 1862 tot 1891 was Klaas Cornelis Eilander, een landskramer, de eigenaar en na hem kreeg het pand lange tijd een winkelbestemming.
We noemen Jan Cornelis Beitsma, voerman en rijtuigverhuurder (eigenaar tot 1896), en Pier Simons Osinga, uurwerkmaker en gehuwd met Doedtje Muhlschlegel (eigenaar tot 1906). Dhr. P. Osinga heeft het aan Anne Douwes van der Meulen - tevens eigenaar van A230 en A231- verkocht en als volgende eigenaar voor A229 staat Jan O. Visser op de lijst.
Jan O. Visser, koopman te Dokkum, heeft het pand in 1930 aan Otto Damsma verkocht. Hij was slager en winkelier te Dokkum, en heeft er samen met Gerrit Damsma, handelsreiziger, winkel, kantoor en magazijn van gemaakt.
Het pand A229 werd verkocht aan Hendrik Damsma die het op zijn beurt in 1943 verkocht aan Antje Kingma.

In 1947 werd de ton door schilder De Beer opnieuw van een laagje bladgoud voorzien en werden de jaartallen zwart gemaakt. Toen kwam nog een aardig detail tevoorschijn. Het deksel van de ton bleek nl. een rits- of huismerk te bevatten. Dit botermerk van 1643 vinden we terug op een gedenksteentje dat gemetseld zat in de rond 1930 afgebroken poort van de Poartepleats onder Hantumeruitburen aan de Paesens. Links en recht stonden de letters W en B, eronder stond het jaartal 1651. In de voorzijde van de poort bevond zich een wapensteentje. De rechterhelft bevatte een bloem met steel. De linkerhelft was in twee?n gedeeld. Boven een rood vlak en onder wederom het huismerk op een blauw vlak. De toenmalige eigenaar was Wopcke Bartholomeus.
De slagerij van O. Damsma (A227), voor veel Dokkumers nog een bekende, werd in 1967 verkocht.

Thans zijn in Dokkum de volgende gevelstenen nog aanwezig:
? In 't roodt hardt 1614, Lange Oosterstraat 4,
? De Gulden Butterton 1643, Boterstraat 2,
? Int Veguld Seepeert 1656, Boterstraat 6,
? Gekroonde Zoutziederij 1739, Halvemaanspoort 15/17,
? De Gouden Hand 1743, Vleesmarkt 33,
? De Zwarte Hand 1754, Wortelhaven 6,
? De Vergulden Klok 1758, Stenendam 1,
? S.P.Q.D 1834, Zuiderbolwerk 21,
? De Gekroonde Eenhoorn, Boterstraat 13/17,
? Het Swart Steigerend peerd, Diepswal 33,
? Distilleerderij, Oostersingel 18,
? De Drie Gekroonde Roosen, Legeweg 9,
? Een Koe, Nauwstraat 1, Galerie Ezerman,
? het Wapen van Dokkum, Bij 't hooghuis 6,
? het Wapen van Dokkum, Halvemaanspoort 29, recentelijk afgebroken.De Gulden Butterton 1643

 
Wüst, Alle Frans (I65891)
 
111 Gewoond in Leeuwarden in de Bali straat 21 en de Rembrandstraat 15 van 1929 was melkboer Boersma, Meine (I65779)
 
112 Gewoond in Leeuwarden in de Marssummerstraat nr. 27 en in de Arubastraat nr. 7 na 1935. [was Melkboer] Boersma, Sietse (I65783)
 
113 Gewoond in Leeuwarden: Achter de Hoven 226 (1901)
en te Huizum (08-07-1913)
Hadden een bleekerij/wasserij "De Volharding" in Goutum (No. 16.) vlakbij de kerk. (vanaf 01-11-1918 tot ergens in 1922) 
van der Linden, Leo Wilhelmus Marie (I30)
 
114 Heinrich Tegelmann neemt na zijn huwelijk de naam Stockmann aan.
Alle kinderen worden bij geboorte met de familienaam Stockmann ingeschreven. 
Tegelmann, Heinrich (I1790)
 
115 Heinrich Tegelmann neemt na zijn huwelijk de naam Stockmann aan.
Alle kinderen worden bij geboorte met de familienaam Stockmann ingeschreven. 
Tegelmann, Heinrich (I1790)
 
116 Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Leeuwarderadeel. Gezin F31
 
117 Hij is gedoopt op 21-04-1799 in de Hervormde Kerk van Finkum. (Gereformeerd) Boersma, Gerrit Sytzes (I124)
 
118 Hoofd van de technische school in Doesburg [Bankwerker docent technic drafting]
Verhuisd naar Doesburg 1926
 
Boersma, Rinse (I65778)
 
119 Hotelier, "De Stad Munster" te Sneek.

Hotel de Stad Munster aan de Wijde Burgstraat 7 te Sneek werd in 1904 gebouwd.
Architect was Nicolaas Molenaar uit Den Haag.
Het was een 1e klas hotel met 17 kamers, waterleiding enz.
In 1919 werd het gesloten wegens slechte gezondheid van de eigenaar. 
Stockmann, Clemens August (I70937)
 
120 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I65537)
 
121 http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Strijdkrachten Wüst, Clemens Christiaan (I12)
 
122 http://www.iisg.nl/bwsa/bios/nawijn.html Nawijn, Tjepke (I65739)
 
123 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I66070)
 
124 http://www.wielingaonline.nl/genealogie/verhalen/C%26A.pdf Brenninkmeyer, Clemens (I65988)
 
125 http://www.wielingaonline.nl/genealogie/verhalen/C%26A.pdf Brenninkmeyer, August (I65989)
 
126 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I65638)
 
127 In Mettingen is over de jaren 1671-1676 geen doop aangetroffen. Stockmann, Anna (I70569)
 
128 Jan werd geboren aan de Scheisloot in Noordwolde.
Hij volgde een avondopleiding aan de rietvlechtschool te Noordwolde. 
Hachmer, Jan (I65586)
 
129 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I66600)
 
130 Jentje en Catharina woonden op de, Oostersingel Q 50 in een schip.
Catharina is overleden in Leeuwarden 37 jaar oud.
Jentje was schipper en woonde in Zaandam . 
Gezin F32843
 
131 Joh. Bernard Stockmann is de oprichter van B. Stockmann en Co te Bolsward.
Start op 1 mei 1777.
Op 1 maart 1811 volgt er een afscheiding en gaat men in Bolsward verder onder de naam B. Stockmann en Zonen. 
Stockmann, Johann Bernard (I70532)
 
132 Johann Gerhard Veltmann neemt na zijn (eerste) huwelijk de naam Stockmann aan.
Als weduwnaar hertrouwt hij als Johann Gerhard Stockmann en alle kinderen uit dit (tweede) huwelijk worden als Stockmann ingeschreven.

De naamsverandering heeft te maken met de erfopvolging.
Was men vrijgeborene dan deed men er alles aan om deze status te behouden en door te geven aan de volgende generatie. Zo ging de erfopvolging niet automatisch naar de oudste zoon, maar liever naar de jongste omdat deze menselijkerwijs gesproken de langste levenskansen had.

De naam hoorde bij de hofstede en de opvolger kreeg dan ook die naam mee. Als het interessanter was om die opvolging via een dochter te regelen dan gebeurde dat ook met gemak. Zo verdw??n de naam Stockmann ook, en veranderde bijv. in Wolcke, Rahe enz. In Mettingen zijn weinig hofsteden waarvan de huidige eigenaar nog rechtstreeks afstamt van de oorspronkelijke eigenaar al draagt hij wel dezelfde naam. 
Veltmann (Stockmann), Johann Gerhard (I7164)
 
133 Kerkmeester van de parochie van den H. Mattheus te Joure. Stockmann, Bernard Joseph (I66450)
 
134 L.W.M. VAN DER LINDEN te Goutum
Inschrijfdatum KvK 21/08/1924
Opheffingsdatum 8/02/1936

Toegang 52-02; Inv. nr. 5901; Dossiernr. 5550
 
van der Linden, Leo Wilhelmus Marie (I30)
 
135 Medefirmant B. Stockmann en Co te Bolsward. Stuer, Gerhard Heinrich (I70774)
 
136 medefirmant G. Stockmann en Zonen te Sneek en beheerder van G. Stockmann en Co te Joure. Stockmann, Bernard Joseph (I66450)
 
137 Medefirmant G. Stockmann en Zonen te Sneek.
Na zijn overlijden treedt eerst zijn weduwe in de rechten en daarna F.J.H. Sormani. 
Stockmann, Bernhard Herman August (I70863)
 
138 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I65595)
 
139 Meter: Paula Emilie W?st-Heeger (moeder van vader Clemens Christiaan W?st) [I25] Wüst, Paula Cecilia (I66059)
 
140 Ondertrouwd op 13-01-1715 te Ibbenb?ren
Gehuwd op 20-01-1715 te Mettingen
Gehuwd voor de kerk op 20-01-1715 te Mettingen  
Gezin F895
 
141 Ondertrouwd op 19-06-1693 te Mettingen.
Gehuwd voor de kerk op 28-06-1693 te Mettingen
Getuige(n): Testes fuerunt Walburigs Heidtkamp et Aleidis Determejer.Standaard.)  
Gezin F1791
 
142 Ondertrouwd op 22-12-1751 te Mettingen
Gehuwd voor de kerk op 04-01-1752 te Mettingen 
Gezin F447
 
143 Ondertrouwd op 30-12-1769 te Mettingen,
Gehuwd op 30-12-1769 te Mettingen,
Gehuwd voor de kerk op 16-01-1770 te Mettingen  
Gezin F223
 
144 Opm.: Akte gerectificeerd bij vonnis van de
arrondissementsrechtbank te Heerenveen d.d. 29 mei 1850,
waarbij voornaam kind wordt veranderd in "Sjouke" en het
woord "vrouwelijk" in "mannelijk" 
Veldhuizen, Sjouk(j)e Roelofs (I66534)
 
145 Opm.: Kind is geboren in een schip liggende in de Linde onder Oldeholtpade Veldhuisen, Trijntje (I68070)
 
146 Over het jaar 1713 is te Mettingen geen doopregister bewaard gebleven. Köllmann, Anna Margaretha (I70588)
 
147 Overleden om 13.30 uur. Veldhuizen, Sjouke (I66611)
 
148 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I65600)
 
149 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I65598)
 
150 Peter: Christiaan Hubert W?st (broer van vader Clemens Christiaan W?st) [I66056]
Meter: Anna Maria Covers (twee na oudste zus van moeder Elisabeth Josepha Covers) [I66078] 
Wüst, Anna Christina (I65597)
 

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»