Our Family
Genealogy Pages

 |  Wat is er nieuw  |  Gezocht  |  Foto's  |  Grafstenen  |  Documenten  |  Familienamen  |  Bladwijzers
Zoek
Voornaam:


Familienaam:Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 101 t/m 150 van 183

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Firmant G. Stockmann en Zonen en in maart 1909 G. Stockmann en Zonen combinatie Vroom en Dreesmann.
Op 1 maart 1920 werd de zaak overgedragen aan zijn zoons Eduard Rudrikus en Frans Rudolf.

 
Stockmann, Carl Gregor (I70989)
 
102 Firmant G. Stockmann en Zonen te Sneek, in opvolging van zijn vader Gerhard Anton Stockmann.
Ook vier broers werden in de zaak opgenomen maar deze verdwenen door overlijden en vertrek, zodat Georg Leo alleen overbleef en samen met zijn neef Carl Gregor Sr. de zaak voortzette.
Geboren op 14-10-1820 te Mettingen, overleden op 30-01-1894 te Sneek op 73-jarige leeftijd, begraven op 03-02-1894 te Sneek, R.K.begraafplaats.
Georg Leo heeft gewoond op Schaapmarkt 210 van 1850 tot 1861.
In 1851 kwam Julius er ook wonen (zijn jongste broer?).
Van 1861 tot 1882 heeft Julius er alleen gewoond.
Van 1871 tot 1873 kwam H.L. Stockmann er ook wonen.
Hij vertrok in 1873.
Was dit zijn neef Heinrich Leopold?
Georg Leo Stockmann liet de textielzaak in 1871 over aan Hermann Leopold Stockmann en betrok het buurpand hotel de stad Munster.

Georg woonde van zijn komst naar Sneek in 1850 op de Schaapmarkt huis 210.
Hier woonde hij tot 1856.
In 1856 verhuisde hij naar Achterom huis nummer 301.
Dit werd later veranderd in Achterom wijk 1 nummer 301.
Het "Achterom" was gelegen achter de tuinen van het Grootzand en was indertijd de straat aan de westkant van de singel tegenover de R.K. kerk.
Van 1864 tot 1890 woonde hij aan het Kleinzand huis wijk 1 nummer 115.
Dit werd later veranderd in wijk 1 nummer 24.
In 1890 verhuisde hij weer naar de Schaapmarkt wijk 5 nummer 19.
Dit was het Hotel Stad Munster.
Sedert 1870 was hij kerkmeester van de parochie van de H. Martinus te Sneek. 
Stockmann, Georg Leo (I66447)
 
103 firmant H.Brenninkmeijer Zonen (01-01-1828) Brenninkmeyer, Johann Hermann Heinrich (I110)
 
104 Firmant van de firma G. Stockmann en Zonen te Sneek, nadat hij door zijn vader in de zaak was opgenomen. Alle 5 zonen werden nadien firmant.
Alleen Leo bleef, de overige vier stierven of vertrokken, zie aldaar. 
Stockmann, Gerhard Hermann Heinrich Anton (I70769)
 
105 Foto van dit graf genomen op 6 november 2005.
http://www.meindert.tv
meindertvandermeulen@xs4all.nl (voor foto) 
Wüst, Josepha (I66455)
 
106 Frans Vergonet, de verrader.

Hoort het lied van een verrader,
Beeld van schrik voor kind en vader,
Hoort verraders mee en let
Op het zwerven
En het sterven
Van uw vriend Frans Vergonet.

Vergonet had vrouw en kindren,
't Kon de snoodaard niet verhinderen
Om met huichelend gezicht
Vrije meiden
Te verleiden,
Hoort wat hij al heeft verricht.

Frans zwierf heen naar vreemde steden,
Heeft daar liefde en trouw beleden
Aan een drietal meisjes zoet,
Met zijn oogen
Haar bedrogen:
Frans ontstal haar geld en goed.

In het muf cachot gesloten,
Heeft dit Vergonet verdroten,
Dacht hij sluw: wie waagt die wint.
Nieuwe heeren,
Andre kleeren:
Vergonet werd Duitschgezind.

Vergonet speelt schoone troeven,
Immers komen zulke boeven
't Moffenzoodje zeer van pas,
Daar hij sprekend,
Uitgeteekend
Goed voor de Gestapo was.

Eerlijk volk zucht in de bajes,
Maar het godvergeten gajes
Stampt met laarzen over straat:
Frans zal winnen
En beginnen
Aan het diepst en vuilst verraad.

Wie daar zwierven, onderdoken
Heeft hij valschlijk aangesproken
En zijn bijstand toegezegd;
Moet je vluchten
Wil niet zuchten,
Vergonet brengt jou terecht.

Militairen en studenten
Bracht hij voor wat lieve centen
Bij de goede burgers thuis.
Hij verliet ze
En verriedt ze
Prompt aan 't helsche Duitsch gespuis.

Groenen kwamen, groenen namen
Vluchteling en gastheer samen
Mee naar 't wreede moordnaarskamp.
Fransje grijnsde,
Fransje peinsde;
Mij het geld en jou de kramp.

Vergonet kon 't nu niet harden
In de goede stad Leeuwarden
En week snel naar Groningen uit,
Gladde vogel,
Maar een kogel
Blies hem ras hier 't leven uit.

't Was een meisje om kwart voor zeven
Die naar 't werk zich zou begeven
En zijn zielloos lichaam vond,
Frans versteven,
Dood gebleven
Met een vloekwoord in den mond.

Vergonet is niet ontkomen
't Veemgerecht heeft wraak genomen
En zijn onontwijkbaar schot
Los doen branden
Uit de handen
Van een eerlijk patriot.

En op Lekkums doodenakker
Brengt het boevenpak zijn makker,
Ziet de Lekkumer verstoord,
Hoe de slaven,
Frans begraven
Daar waar geen verrader hoort,

Doch dien nacht, trots groene wolven,
Werd 't cadaver opgedolven
En geplonst als dooden hond,
Waar in 't water,
Nu noch later
Mof noch N.S.B.-er 't vond.

Frieslands goede en vrije aarde
Die sinds eeuwen 't stof bewaarde
Van zoo menig Christenman,
Euveldaders
En verraders
Spuwt ze uit en gruwt ervan.

Zoo ten afschuw van de dorpen
Zoo van God en mensch verworpen
Was het eind van Vergonet.
Ieder vreeze
Die dit leeze
's Hemels ijzren wraak en wet.

auteur: Fedde Schurer

lied
Naar de Nederlandse Liederenbank

 
Vergonet, François Pierre (I500001)
 
107 Geboorteakte Leeuwarden, 1823
Aangiftedatum 11 maart 1823, blad nr. 76
Jan van der Marck, geboren 9 maart 1823
Zoon van Harmen Jans van der Marck en Pietje Vergenet

NB: Vader ondertekent met "van der Mark"; getuigen: Jan
Baptiste Vergenet , 51 jaar, touwpluizer en Frans Jans
Vergenet, 22 jaar, touwslager zij tekenen resp: "Vergonet"
en "Vergonij" 
Vergonet, Jean Baptiste (I252)
 
108 Geboorteakte Leeuwarden, 1823
Aangiftedatum 11 maart 1823, blad nr. 76
Jan van der Marck, geboren 9 maart 1823
Zoon van Harmen Jans van der Marck en Pietje Vergenet

NB: Vader ondertekent met "van der Mark"; getuigen: Jan
Baptiste Vergenet , 51 jaar, touwpluizer en Frans Jans
Vergenet, 22 jaar, touwslager zij tekenen resp: "Vergonet"
en "Vergonij" 
Vergonet, Frans Jans (I65745)
 
109 Geboren op 11-12-1843 te Sneek, overleden op 25-08-1885 op 41-jarige leeftijd. Ongehuwd.
Bernard Georg Stockmann staat bij de familie van zijn stiefvader Sormani bekend als een "avonturier".
Zo is bekend dat hij aanwezig was bij de opening van het Suez-kanaal en ook zou hij een rol gespeeld hebben bij goederenleveranties aan de Duitse troepen in de Frans-Duitse oorlog.
Hij zou zelfmoord gepleegd hebben omstreeks 1871 en in de omgeving van Parijs begraven zijn.
Op 12-01-1863 werd hij te Amsterdam ingeschreven en in 1878 ambtshalve afgevoerd.
De zaak in Sneek doet tot december 1870 betalingen aan Bernard Stockmann en daarna niet meer. 
Stockmann, Bernard Georg (I70917)
 
110 gecremeerd ten Brink, Adelheid Antonie Maria (I66720)
 
111 gedoopt (r.-k.) op 11-05-1798 te Mettingen.
getuige(n): Margaretha Aleidis Schr?kers en Bernardus Mollefeld. 
Covers, Maria Anna (I111)
 
112 Gedoopt (rk) op 05-12-1660 te Mettingen
Getuige(n): Cath. Helleweg en Joes Helleweg 
Niemann, Catharina (I3583)
 
113 Gedoopt (rk) op 08-11-1795 te Mettingen
Getuige(n): Joannes Henricus Brenningmeijer et Anna Catharina Voss. 
Brenninkmeyer, Johann Hermann Heinrich (I110)
 
114 Gedoopt (rk) op 10-06-1663 te Mettingen
Getuige(n): Johan Schlickelman et Anna bei der Ruwmollen 
Stockmann, Johann (I3582)
 
115 Gedoopt (rk) op 21-02-1728 te Mettingen
Getuige(n): Anna Levedag et Joannes Nijman 
Stockmann, Anna Catharina (I895)
 
116 Geemigreert naar Canada in 1927 was in 1940-1945 bij de Princes Irene Brigade bij de tank division en was in 1945 in Leeuwarden.

Frans heeft 3 de klas ticket gekocht voor de zeetocht kost 266. Gulden het trein kaartje kost 23.95 naar Montreal.
Het schip Volendam vertrok van Rotterdam op 6 april 1927 - naar Halifax Nova Scotia
 
Boersma, Frans (I65781)
 
117 Gehuwd voor de kerk in juli 1658
Getuige(n): Joe Nagelman en Joannes Schlickelmann (de Schlickelmannweg in het plaatsje Schlickelde bestaat nog steeds!) 
Gezin F34393
 
118 Gehuwd voor de kerk op 19-08-1662 te Mettingen
Getuige(n): Joannes bei der Ruemollen en Joannes Schlickelmann (de Schlickelmannweg in het plaatsje Schlickelde bestaat nog steeds!) 
Gezin F3582
 
119 Gestorven in kraambed. Latour, Geziena (I71161)
 
120 getuigen: Maria Judith Vennekool Delmeer, Gerrit (I266)
 
121 Gevelstenen in Dokkum (2)- De Gulden Butterton, 1643
Boterstraat 2, kadastraal nummer A 227, A229 en later A2997

Wiep Klaas Smits

De Gulden Butterton is een gevelsteen in het pand A227 op de hoek van de Fetze en de Boterstraat. Het huisje wat hier gestaan heeft was een 17e eeuws type dat doet denken aan de Groningse architectuur van die tijd.
In de 17e eeuw lag de vestingstad Dokkum aan de zeearm van de Lauwerszee. Wegens het dichtslibben van de waterweg werd de zetel van de Admiraliteit, die zich tot dan toe in Dokkum bevond, in 1646 verplaatst naar Harlingen. Hierdoor verdween een bron van inkomsten, maar ter compensatie ontwikkelde zich de landbouw. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom een koopman deze vergulde boterton in zijn gevel liet metselen.
Vroeger waren het twee kleine huisjes, waarvan het ene een erf had en het andere alleen een woongedeelte. In 1739 was de eigenaar van het perceel Willem Crans, die het verhuurde aan Ybe Douwes.
Begin 1774 werd het huisje zonder erf door eigenaar J.J.Mantz verhuurd aan de chirurgijn Cleb? en in de Franse tijd (1794) werd het gekocht door kapitein Catwinkel die in Dokkum gelegerd was. Het kader werd nogal eens overgeplaatst maar de soldaten bleven en zo kwam het dat dit huis later gebruikt werd voor inkwartiering van soldaten. Na de Franse tijd, in 1800, kocht Pieter Cornelis Eskes, executeur te Dokkum, het pandje. Het huisnummer was toen A46, dit zou later nogal vaak veranderen.

In 1832 was Frans Alles Klaver met erfgenamen de eigenaar van het gehele perceel A227 en hij verhuurde het vermoedelijk.
Daarna, in het jaar 1878 kwam het in handen van Tjalling van der Woude, kastelein aan de Veemarkt en gehuwd met Tjitske Toornstra, die het verhuurde aan de fam. S. Elgersma.
In 1911 kwam een moderner pand ter plaatse, maar de steen is gelukkig gebleven. In 1912 werd Laurentius W?st de nieuwe eigenaar. Hij was koopman te Dokkum en in 1917 heeft hij het aan Alle Franses W?st verkocht. Deze heeft er een winkel van gemaaakt en samen met z'n vader werd het Fa. L. W?st en Zn. In 1923 werd de firma ondergebracht in een vennootschap en werd het pand verbouwd tot winkel, kantoor en magazijn. De zaken gingen blijkbaar goed, want twee jaar later werd de naam veranderd in NV. Import en Export Maatschappij v/h L. W?st en Zn. Ook waren ze eigenaar van de naastliggende panden aan de Fetze (A226 en gedeelte A229,later A2930), waar later kleermaker Van Klaarbergen z'n bedrijf had.
In 1925 werd het pand verkocht aan de gebroeders Otto en Gerrit Damsma. Otto was van beroep slager en Gerrit was handelsreiziger. In 1926 zien we een vereniging met het pand ernaast. Het huis werd verbouwd en in 1930 vond er een scheiding plaats.
Het pand A229 werd vervolgens verkocht aan Hendrik Damsma.

Het huisje op dit perceel (A229) waar ook een erf bij hoorde maakte deel uit van een groter geheel. Op dit stukje oud Dokkum stonden eens 4 'woninkjes' die alle eigendom waren van de fam. G.W.Bergsma. Deze familie bezat veel onroerend goed in d de stad. De huisjes werden ook door hen gebruikt, maar op welke manier is ons niet duidelijk geworden; er staan tenminste geen huurders vermeld. Na C. Bergsma, die in 1806 eigenaar werd, zien we in 1811 voor het eerst een andere eigenaar nl. Jan Alberts Haarsma, een 71-jarige commies.
Het pand, ondertussen huisnummer A45, ging in 1830 over in handen van Harmanus Bruining, van beroep wolkammer. Hij verhuurde het pand aan Oost-Indi?gangers die teruggekomen waren en in Dokkum wilden blijven.

Daaronder was Machiel Feugen die in mei 1835 terug kwam uit de Oost. Dit duurde tot ongeveer 1845 want toen kon hij het pand verkopen aan Steven van Goo, een collega wolkammer.
Van 1862 tot 1891 was Klaas Cornelis Eilander, een landskramer, de eigenaar en na hem kreeg het pand lange tijd een winkelbestemming.
We noemen Jan Cornelis Beitsma, voerman en rijtuigverhuurder (eigenaar tot 1896), en Pier Simons Osinga, uurwerkmaker en gehuwd met Doedtje Muhlschlegel (eigenaar tot 1906). Dhr. P. Osinga heeft het aan Anne Douwes van der Meulen - tevens eigenaar van A230 en A231- verkocht en als volgende eigenaar voor A229 staat Jan O. Visser op de lijst.
Jan O. Visser, koopman te Dokkum, heeft het pand in 1930 aan Otto Damsma verkocht. Hij was slager en winkelier te Dokkum, en heeft er samen met Gerrit Damsma, handelsreiziger, winkel, kantoor en magazijn van gemaakt.
Het pand A229 werd verkocht aan Hendrik Damsma die het op zijn beurt in 1943 verkocht aan Antje Kingma.

In 1947 werd de ton door schilder De Beer opnieuw van een laagje bladgoud voorzien en werden de jaartallen zwart gemaakt. Toen kwam nog een aardig detail tevoorschijn. Het deksel van de ton bleek nl. een rits- of huismerk te bevatten. Dit botermerk van 1643 vinden we terug op een gedenksteentje dat gemetseld zat in de rond 1930 afgebroken poort van de Poartepleats onder Hantumeruitburen aan de Paesens. Links en recht stonden de letters W en B, eronder stond het jaartal 1651. In de voorzijde van de poort bevond zich een wapensteentje. De rechterhelft bevatte een bloem met steel. De linkerhelft was in twee?n gedeeld. Boven een rood vlak en onder wederom het huismerk op een blauw vlak. De toenmalige eigenaar was Wopcke Bartholomeus.
De slagerij van O. Damsma (A227), voor veel Dokkumers nog een bekende, werd in 1967 verkocht.

Thans zijn in Dokkum de volgende gevelstenen nog aanwezig:
? In 't roodt hardt 1614, Lange Oosterstraat 4,
? De Gulden Butterton 1643, Boterstraat 2,
? Int Veguld Seepeert 1656, Boterstraat 6,
? Gekroonde Zoutziederij 1739, Halvemaanspoort 15/17,
? De Gouden Hand 1743, Vleesmarkt 33,
? De Zwarte Hand 1754, Wortelhaven 6,
? De Vergulden Klok 1758, Stenendam 1,
? S.P.Q.D 1834, Zuiderbolwerk 21,
? De Gekroonde Eenhoorn, Boterstraat 13/17,
? Het Swart Steigerend peerd, Diepswal 33,
? Distilleerderij, Oostersingel 18,
? De Drie Gekroonde Roosen, Legeweg 9,
? Een Koe, Nauwstraat 1, Galerie Ezerman,
? het Wapen van Dokkum, Bij 't hooghuis 6,
? het Wapen van Dokkum, Halvemaanspoort 29, recentelijk afgebroken.

De Gulden Butterton 1643 
Wüst, Alle Frans (I65891)
 
122 Gewoond in Leeuwarden in de Bali straat 21 en de Rembrandstraat 15 van 1929 was melkboer Boersma, Meine (I65779)
 
123 Gewoond in Leeuwarden in de Marssummerstraat nr. 27 en in de Arubastraat nr. 7 na 1935. [was Melkboer] Boersma, Sietse (I65783)
 
124 Gewoond in Leeuwarden: Achter de Hoven 226 (1901)
en te Huizum (08-07-1913)
Hadden een bleekerij/wasserij "De Volharding" in Goutum (No. 16.) vlakbij de kerk. (vanaf 01-11-1918 tot ergens in 1922) 
van der Linden, Leo Wilhelmus Marie (I30)
 
125 Heinrich Tegelmann neemt na zijn huwelijk de naam Stockmann aan.
Alle kinderen worden bij geboorte met de familienaam Stockmann ingeschreven. 
Tegelmann, Heinrich (I1790)
 
126 Heinrich Tegelmann neemt na zijn huwelijk de naam Stockmann aan.
Alle kinderen worden bij geboorte met de familienaam Stockmann ingeschreven. 
Tegelmann, Heinrich (I1790)
 
127 Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Leeuwarderadeel. Gezin F31
 
128 Hij is gedoopt op 21-04-1799 in de Hervormde Kerk van Finkum. (Gereformeerd) Boersma, Gerrit Sytzes (I124)
 
129 Hoofd van de technische school in Doesburg [Bankwerker docent technic drafting]
Verhuisd naar Doesburg 1926
 
Boersma, Rinse (I65778)
 
130 Hotelier, "De Stad Munster" te Sneek.

Hotel de Stad Munster aan de Wijde Burgstraat 7 te Sneek werd in 1904 gebouwd.
Architect was Nicolaas Molenaar uit Den Haag.
Het was een 1e klas hotel met 17 kamers, waterleiding enz.
In 1919 werd het gesloten wegens slechte gezondheid van de eigenaar. 
Stockmann, Clemens August (I70937)
 
131 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van der Schuit, Niels Julian (I65537)
 
132 http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Strijdkrachten Wüst, Clemens Christiaan (I12)
 
133 http://www.iisg.nl/bwsa/bios/nawijn.html Nawijn, Tjepke (I65739)
 
134 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Wüst, Ireen Karlijn (I66070)
 
135 http://www.wielingaonline.nl/genealogie/verhalen/C%26A.pdf Brenninkmeyer, Clemens (I65988)
 
136 http://www.wielingaonline.nl/genealogie/verhalen/C%26A.pdf Brenninkmeyer, August (I65989)
 
137 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Bon, Geert (I65638)
 
138 In Mettingen is over de jaren 1671-1676 geen doop aangetroffen. Stockmann, Anna (I70569)
 
139 Jan werd geboren aan de Scheisloot in Noordwolde.
Hij volgde een avondopleiding aan de rietvlechtschool te Noordwolde. 
Hachmer, Jan (I65586)
 
140 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Nieuwenhoven, Jeltje (I66600)
 
141 Jentje en Catharina woonden op de, Oostersingel Q 50 in een schip.
Catharina is overleden in Leeuwarden 37 jaar oud.
Jentje was schipper en woonde in Zaandam . 
Gezin F32843
 
142 Joh. Bernard Stockmann is de oprichter van B. Stockmann en Co te Bolsward.
Start op 1 mei 1777.
Op 1 maart 1811 volgt er een afscheiding en gaat men in Bolsward verder onder de naam B. Stockmann en Zonen. 
Stockmann, Johann Bernard (I70532)
 
143 Johann Gerhard Veltmann neemt na zijn (eerste) huwelijk de naam Stockmann aan.
Als weduwnaar hertrouwt hij als Johann Gerhard Stockmann en alle kinderen uit dit (tweede) huwelijk worden als Stockmann ingeschreven.

De naamsverandering heeft te maken met de erfopvolging.
Was men vrijgeborene dan deed men er alles aan om deze status te behouden en door te geven aan de volgende generatie. Zo ging de erfopvolging niet automatisch naar de oudste zoon, maar liever naar de jongste omdat deze menselijkerwijs gesproken de langste levenskansen had.

De naam hoorde bij de hofstede en de opvolger kreeg dan ook die naam mee. Als het interessanter was om die opvolging via een dochter te regelen dan gebeurde dat ook met gemak. Zo verdw??n de naam Stockmann ook, en veranderde bijv. in Wolcke, Rahe enz. In Mettingen zijn weinig hofsteden waarvan de huidige eigenaar nog rechtstreeks afstamt van de oorspronkelijke eigenaar al draagt hij wel dezelfde naam. 
Veltmann (Stockmann), Johann Gerhard (I7164)
 
144 Kerkmeester van de parochie van den H. Mattheus te Joure. Stockmann, Bernard Joseph (I66450)
 
145 L.W.M. VAN DER LINDEN te Goutum
Inschrijfdatum KvK 21/08/1924
Opheffingsdatum 8/02/1936

Toegang 52-02; Inv. nr. 5901; Dossiernr. 5550
 
van der Linden, Leo Wilhelmus Marie (I30)
 
146 Medefirmant B. Stockmann en Co te Bolsward. Stuer, Gerhard Heinrich (I70774)
 
147 medefirmant G. Stockmann en Zonen te Sneek en beheerder van G. Stockmann en Co te Joure. Stockmann, Bernard Joseph (I66450)
 
148 Medefirmant G. Stockmann en Zonen te Sneek.
Na zijn overlijden treedt eerst zijn weduwe in de rechten en daarna F.J.H. Sormani. 
Stockmann, Bernhard Herman August (I70863)
 
149 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Wüst, Carola Bertha (I65595)
 
150 Meter: Paula Emilie Wüst-Heeger (moeder van vader Clemens Christiaan Wüst) [I25] Wüst, Paula Cecilia (I66059)
 

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»