Our Family
Genealogy Pages

 |  Wat is er nieuw  |  Gezocht  |  Foto's  |  Grafstenen  |  Documenten  |  Familienamen  |  Bladwijzers
Zoek
Voornaam:


Familienaam:Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 100 van 183

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten.
Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken.

Deze volkstelling is dus van na de aangenomen resolutie voor de volkstelling op 13 maart 1744;
wat inhoud dat Metje reeds geboren was en Klaas inmiddels overleden;
dit logischerwijs beredeneerd omdat het gezin destijds uit 4 personen bestond en Klaas als enig kind wordt hernoemd in 1747 en 1748. 
Velthuisen, Albert Harmens (I512)
 
52 Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten.
Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken.  
Klaas Geerts (I288)
 
53 Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten.
Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken.  
Jeip Heerkes (I320)
 
54 Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten.
Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken. 
Weydema, Tjerk Stevens (I1020)
 
55 Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten.
Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken. 
Hille Jans (I1800)
 
56 Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten.
Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken.
 
Jan Egberts (I514)
 
57 Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten.
Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken. 
Sytze Pieters (I1016)
 
58 Soldaten leger Napoleon

Flierl, Laurentius Harmens bakker, geb. Dokkum 10.10.1790,
wonende aldaar, zoon van Harmen Flierl en Cobaatje Metz;
loteling lichting 1810 mairie Dokkum lot nr. 16; 14.06.1812
33e regt. lichte inf. (jagers) onder nr. 4909, 4e bat., 2e
comp.; volgens het regimentsstamboek 16.03.1812 bij het
korps; volgende hetzelfde stamboek 20.11.1812 te Smolensk
krijgsgevangen genomen wat volgens de literatuur niet juist
kan zijn; tr. Haskerland (mairie Joure) 18.02.1816 Catrina
Hendriks Wesling bronnen: 0A Dokkum inv.nr. 712-734 lichting
1810; BS Haskerland (mairie Joure) huw. akte 1816 nr. 2;
uittreksel matricule 33e regt. verstrekt door dhr. J. B. J. Wüst te Amstelveen 
Flierl, Laurentius Hermanus (I65933)
 
59 Soldaten leger Napoleon

Wieling, Jacob Ates, geb. Lippenhuizen 03.03.1789, wonende te
Wijnjeterp, zoon van Ate Gosses Wieling en Lijske (?) Wiebes
loteling lichting 1809 mairie Lippenhuizen lot nr. 28; moet
zich 25.10.1811 voor actieve dienst melden op het
Tournooiveld te Leeuwarden; 09.11.1811 124e reg. inf. onder
nr. 3481; 5e en 2e bat., beide 2e comp; veldtocht 1812; wordt
eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 03.05.1812
uit Maagdenburg; bij naamsaanname 22 jaar 'in keizersdienst
te lande'
Bronnen: Tresoar nr. 92 op de lijst vermisten toegang 11
inv.nr. 6510 nr. 22; Tresoar toegang 16/161; Raf
Lippenhuizen, fol. 22v; OA Opsterland ing. stukken inv.nr. 6
doos 27c 
Wieling, Jacob Ates (I68299)
 
60 Aafke was coupeuse van beroep Boersma, Aafke (I65780)
 
61 Anna Maria Harbert was op 09-07-1752 te Recke gehuwd met Johann Heinrich Wolcke, die op 23-06-1754 te Recke, 31 jaar jong, overleed.
Na zijn huwelijk met Anna Maria Harbert, weduwe Wolcke, nam Gerhard Stockmann de naam Wolcke aan.  
Stockmann (Wolcke), Gerhard (I70596)
 
62 Ao 1693.
Trijne Niemans, dochtyer van Johan Nieman en Aelheijt sijne vrou heeft haeren vreijbrieff gedongen voor XXX (=geldbedrag). 
Niemann, Catharina (I3583)
 
63 arbeider Veldhuizen, Willem (I66588)
 
64 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Kok, Koos (I66651)
 
65 beroep: boekhandelaar van der Linden, Alouisius Johannes Gijsbertus (I66870)
 
66 Beroep: grofsmid Groenewoud, Andries Kornelis (I69785)
 
67 Beroep: houtschipper op een "sk?tsje" Jelle Harmens (I68176)
 
68 Beroep: kleermaker Zuil, Geert Jans (I69498)
 
69 Beroep: kuiper Lourens, Anne Jans (I69770)
 
70 beroep: landbouwer van der Linden, Gijsbertus (I66805)
 
71 Beroep: landbouwer Akkerman, Marten Everts (I69678)
 
72 Beroep: meester broodbakker van der Meer, Yske Sents (I69692)
 
73 Beroep: meester kuiper Lourens, Jan Annes (I69771)
 
74 Beroep: meester timmerman Schuitje (van der Schuit), Harmen Jelles (I68154)
 
75 Beroep: schaapherder van Veen (van Veenen), Jan Hendriks (I69683)
 
76 Beroep: schipper Veldhuizen, Albert Jans (I66703)
 
77 Beroep: schipper Veldhuizen, Dirk Harmens (I67687)
 
78 Beroep: schoenmaker van der Schuit, Frederik Harmens (I68144)
 
79 Beroep: schoolonderwijzer Jonkers, Jan Dirks (I69695)
 
80 beroep: stoelenmaker Brouwer, Hermanus Hendriks (I67662)
 
81 beroep: stoelenmaker Brouwer, Klaas (I67973)
 
82 Beroep: timmerknecht van der Zee, Wybe Sjoukes (I67601)
 
83 Beroep: wever in Beetsterzwaag Hessel Johannes (I1528)
 
84 Beroep: winkeliersche Zijlstra, Elske Sytzes (I68320)
 
85 Beroep; schipper Veldhuis, Jan (I68058)
 
86 Bibiana was werkzaam als dienstmeid. Bos, Bibiana Gerardus (I65959)
 
87 Bote is geemigreerd naar Toronto Canada, met zijn twee dochters naadt zijn vrouw is overleden, zijn Broer Frans woonde al in Canada vanaf 1927 - zie Frans Boersma.
Bote had een tabaks winkel op de Prins Hendrikstraat en later op het Zaailand te Leeuwarden.
Tweede huwelijk in Canada met Ann Schops waar hij later kreeg een zoon Michael.
 
Boersma, Bote (I65782)
 
88 Bronnen Beroep: timmermansknecht van der Veer, Sjoerd (I68321)
 
89 burgemeester van Delft 1501-1514; hoogheemraad van Delft 1518; weesmeester te Delft 1525-1526  van der Hoogh, Cornelis Aerntz (I68242)
 
90 Carl Gregor Stockmann richtte in 1883 de St. Josephvereniging op en was jarenlang voorzitter en ere-voorzitter.
Medeoprichter van de R.K.Spaarkas in 1890 en bleef hieraan verbonden als commissaris.
Vele jaren regent van het O.B. Weeshuis en tijdens de bouw van het nieuwe weeshuis was hij voorzitter.
Vanaf 1908 regent van de gevangenis te Sneek.
Van 1917-1924 gemeenteraadslid.
Voorzitter van de Sneeker onderlinge brandassurantie van 1894-1924.
Voorzitter R.K. Kiesvereniging.
Voorzitter van de Friesche Bond 1918-1924.
Kerkmeester van de parochie St. Martinus.
Regent van het St. Antonius Ziekenhuis.
In 1919 benoemd tot ridder in de orde van Gregorius de Grootte.
In 1930 ridder in de orde van Oranje Nassau. 
Stockmann, Carl Gregor (I70989)
 
91 Catharina Elisabeth (Elsebeen) Schlickelmann gedoopt 23-01-1739 Mettingen en overleden aan een borstziekte op 01-04-1784 te Mettingen. Schlickelmann, Catharina Adelheid (I70691)
 
92 Crematie van der Dam, Engbert (I65569)
 
93 Crematie Harder, Anna (I67108)
 
94 De doopnaam is Agnes, deze doop was de eerste in nieuw doopvont. Landman, Akke Jotjes (I68319)
 
95 Difterie, vroeger ook bekend als kroep. Veldhuizen, Karel (I70715)
 
96 dit gezin is in 1821 te Fredriksoord geplaatst door de Maatschappij van Weldadigheid. Gezin F66
 
97 Dochter van een Franeker fabrikant in herenvilthoeden. Lichtendahl, Maria Sibilla (I99)
 
98 doctor medicinae  Herweijer, Anthonis (I34120)
 
99 Else Cohn en Thea Hirschberg

Decennia na de oorlog wordt steeds meer duidelijk dat de scheidslijn tussen goed en kwaad niet altijd volgens duidelijke lijnen loopt, maar afhankelijk is van de keuzes die mensen maakten. Onverwacht leiden die keuzes tot het redden van anderen, of de vernietiging van anderen. Aan de goede kant kennen we het verhaal over de nazi Oscar Schindler, er zijn ook andere verhalen?

Else Hirschberg-Cohn
Else Cohn werd in Altona (bij Hamburg) geboren op 30 mei 1896. Ze werd modeontwerpster en trouwde met Max Hirschberg (Mewe, 14 feb 1886 ? Amsterdam, 25 nov 1934)2. Het echtpaar kreeg 2 dochters, Margot (Hamburg, 15 maart 1918 ? Amsterdam, 7 feb 2011) en Thea (Hamburg, 10 jan 1925 -)3.
Een jaar na de machtsovername door Hitler, 1933, kwam het gezin Hirschberg naar Amsterdam. Max Hirschberg werd eigenaar van een atelier voor damesconfectie. Eind 1934 pleegde hij zelfmoord.Het gezin woonde op verschillende adressen in Amsterdam: 7 juni 1938 ? Mariottestraat 14-1, 17 juni 1941 ? Kruislaan 225, 27 feb 1942 Noorder Amstellaan 153-1, 28 dec 1942 Middenweg 195hs, 28 mei 1943 Stadionweg 103-2, 21 sep 1946 Stadionweg 103-3.

Een jaar na de zelfmoord van vader Max trok Kurt Jacubowski (Gostyn, Polen, 20 maart 1903 ? Amsterdam, 22 okt 1943) bij Else in. Dat in dezelfde periode dat Kurts vrouw Herta (Hildesheim, 19 Mei 1910 ? Auschwitz, 6 oktober 1944) van hun dochter Renate Charlotte (Amsterdam, 18 maart 1935 ? Auschwitz, 6 oktober 1944) beviel. Ook Kurt was van Joodse afkomst en hij was een informant voor de Nazi?s (bij de Deviezen Schutz Kommando ? DSK).
Kurt scheidde van zijn vrouw Herta op 4 april 1938.
Kurt pleitte zich van zijn taak. Het hoofd van de DSK, Oskar Gerbig, noemde na de oorlog Jacubowski een man zonder scrupules en ?zeer geldzuchtig?.

Door zijn werk bij de DSK had Jacubowski een zekere bescherming. Zijn vriendin, Else Hirschberg-Cohn, had deze bescherming niet. Zij wilde de Nederlandse nationaliteit hebben om deze bescherming te verkrijgen en daarom trouwde ze op 6 mei 1942 met Abraham van Dam1 (Groningen, 14 dec 1878), de vader van haar schoonzoon Alfred (Groningen, 15 juli 1914 ? Oude Pekela, 26 jan 1963, gehuwd met Margot).

Het huwelijk duurde nog geen vier maanden, in het najaar werd Abraham opgepakt en naar Westerbork gestuurd. Van daaruit ging hij naar Auschwitz, waar hij op 17 september 1942 vermoord werd.

De snelle arrestatie na het huwelijk wekte argwaan. Binnenhuisarchitect Salomon Asscher (geb 1907 ? ovl 2005 ? toen wonende op Noorder Amstellaan 153) verklaarde na de oorlog in een brief van 17 juli 1945 aan de justitie dat Else, Kurt en Else?s dochter Thea onder één hoedje gespeeld hadden. Asscher was in eerste instantie bevriend met Jacubowski, en hij meldde na de oorlog dat Jacubowski hem en zijn gezin verraden had. Hij schrijft daarover in een brief aan justitie: ?Deze man deed voorkomen alsof hij een Rijksduitser was en anti-Nazi en wist op deze wijze het vertrouwen van veel mensen te winnen die in nood verkeerden?. Hij drong zich in veel kringen in en verraadde zijn slachtoffers. Ook onder studenten schijnt hij te hebben gewerkt. In Joodse kringen gaf hij de mensen goede raad, terwijl hij hen later bij de SD aangaf.?

Het drietal Kurt, Else en Thea zouden ook de families Pakter, de Haan en Hes hebben verraden. Asscher noemde moeder en dochter uiterst geraffineerde misdadigers, dat werd door de dames na de oorlog ontkend. Teddy Hirschberg verklaarde dat het absoluut niet waar was dat ze Joodse mensen had aangegeven; ze zou juist veel verzetswerk verricht hebben.

Wat in ieder geval wel duidelijk was was dat ze hadden meegewerkt aan de zwendelpraktijken van Jacubowski. Hij had, samen met François Pierre (Frans) Vergonet, een organisatie opgericht die vermogende Joden voor veel geld een onderduik in Friesland bezorgden, om ze daarna financieel leeg te plunderen. Jacubowski, Else en Thea zorgden voor de gegadigden; Vergonet zorgde voor de schuiladressen.

De reis naar Friesland was voor de onderduikers via deze route al onbetaalbaar, dfl 1500,? (omgerekend naar nu ? 10.000,-). De kostbaarheden moesten mee in koffers, die bij aankomst spoorloos verdwenen bleken. Daarna kwam Vergonet voor allerlei diensten met nieuwe financiële eisen. En, wie protesteerde, kreeg te horen: ?Als je je mond niet houdt, ga je met de muziek mee.?

Het Friese verzet meldde dat het niet alleen bij het financieel uitknijpen bleef. Wanneer de mensen eenmaal berooid waren, werden ze uitgeleverd aan de SD. Op alle plaatsen die Vergonet bezocht volgde later een inval door de SD. Het verzet wilde Vergonet liquideren; op 16 oktober 1943 werd Vergonet gearresteerd door de SD. Het probleem leek voorbij, maar 4 dagen later liep Vergonet weer vrij rond.

Op 22 oktober dook Vergonet in Amsterdam op, bij Jacubowski op Stadionweg 103-2 met een SD-rechercheur. Vergonet en Jacubowski kregen ruzie en deze ruzie liep zo hoog op dat de rechercheur op aandringen van Vergonet een pistool trok en Jacubowski voor de ogen van Else dood schoot. Na de oorlog wist Else niet meer waar het conflict over ging, ze hield zich van de domme. Vergonet werd kort daarna geliquideerd, op 27 okt 1943 door een lid van het Groninger verzet op de Petrus Campersingel in Groningen.

Bordeel
Else stond er nu alleen voor. Samen met Thea begon ze een bordeel op de Johannes Verhulsstraat in Amsterdam. Soldaten van de Wehrmacht en leden van de Grüne Polizei waren de voornaamste klanten en zo?n anderhalf jaar hebben Else en Thea zich zo staande gehouden. Op 26 mei 1945 werden ze aangehouden door de Binnenlandse Strijdkrachten. Justitie klaagde ze aan wegens werken voor de Gestapo. Else en Thea ontkenden alles en verklaarden juist verschillende diensten voor het verzet te hebben geleverd. De Politieke Opsporings Dienst maakte niet veel werk van deze zaak.
Dat twee Joodse vrouwen zich probleemloos aan het einde van de oorlog door de stad konden bewegen, geen ster droegen en konden rondfietsen, wekte geen argwaan.
Op 30 sep 1947 werden de dossiers van Else en Thea aan de procureur-fiscaal gestuurd door de officier-fiscaal. De procureur tekende aan dat de zaak hem dubieus voorkwam maar adviseerde de zaak te seponeren ?temeer daar het hier Joden betrof?. Hij volgde daarbij een verklaring van Alfred van Dam, de vader van Johannes van Dam.
Juist Alfred had na de oorlog een klacht tegen Else en Thea ingediend?.

Nu meldde Alfred dat Vergonet hem met ?geraffineerde opstokerij? ertoe had bewogen de beschuldigingen te uiten. Hij verklaarde: ?Dat hij nu overtuigd is dat E. van Dam en Th. Hirschberg integendeel het Nederlandse volk door hun verbinding met de Duitse instanties zeer belangrijke diensten hebben bewegen, waartegenover hem geen enkele verkeerde handeling bekend is.?

Voor Else en Thea bleek hiermee de kous af te zijn. Johannes van Dam is in de loop van zijn leven steeds meer feiten gaan kennen over wat er zich had afgespeeld en meldde ?dat de familierelaties grondig verziekt waren?
 
Vergonet, François Pierre (I500001)
 
100 Fast jede Bauernschaft der Gemeinde Mettingen hatte ihre eigene ein oder zweiklassige Schule. Um 1930 gab es zehn Schulen in den Bauernschaften Kattermuth, Bruch, Wiehe, Nierenburg, Lage, Schniederberg, H?veringhausen und Nordhausen. Veltmann (Stockmann), Johann Gerhard (I7164)
 

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»